[Trans Lyrics] Junhyung & BTOB – After Time Passes (시간이 흐른 뒤엔) (Monstar OST Part.2)

아직도 이런 날 생각하나요

อา จิก โด อี รอน นัล แซง กัก ฮา นา โย

คุณยังคิดถึงผมอยู่ไหม?

그댈 힘들게 슬프게 아프게 한 날

คือ แดล ฮิม ดึล เก ซึล พือ เก อา พือ เก ฮัน นัล

ผม คนที่เคยทำให้คุณต่อสู้อยู่กับความเศร้าและความเจ็บปวด

취했다는 그 이유로 생각없이 전화한 나인데

ชวี แฮซ ดา นึน คือ อี ยู โร แซง กา กอบ ชี ชอน ฮวา ฮัน นา อิน เด

ผม คนที่ไม่เคยคิดจะโทรหาคุณ เพราะผมเป็นคนขี้เมา

나는 하루가 너무나 길어졌어요

นา นึน ฮา รู กา นอ มู นา กี รอ จยอ ซอ โย

วันที่ผมมีได้กลายเป็นเวลาที่ยาวนานเกินไป

그 때 그대와 보냈던 시간들보다

คือ แต คือ แต วา โพ แนซ ดอน ชี กัน ดึล โบ ดา

มากกว่าหนึ่งครั้ง ช่วงเวลาที่ผมได้ใช้กับคุณได้กลับมาแล้ว

작은 시계 바늘은 변함없이 한 바퀴를 도는데

ชา กึน ชี กเย พา นือ รึน พยอน ฮา มอบ ชี ฮัน พา กวี รึล โท นึน เด

แม้ว่าเข็มนาทีของนาฬิกาเพียงแค่เดินไปรอบๆเหมือนเดิม

그렇게 살고있겠죠 시간이 흐른뒤엔

คือ รอ เก ซัล โก อิซ เกซ จโย ชี กา นี ฮือ รึน ดวี เอน

เหมือนว่าผมจะมีชีวิตอยู่หลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไป

또 다른 사람 만나 사랑한다 말하고

โต ทา รึน ซา รัม มัน นา ซา รัง ฮัน ดา มัล ฮา โก

ผมจะได้พบกับคนอื่น และบอกว่าผมรักคุณ

하지 못한 말들과 내 아쉬움들은 날려보내고

ฮา จี มซ ฮัน มัล ดึล กวา แน อา ซวี อุม ดือ รึน นัล รยอ โบ แน โก

ผมจะทิ้งคำพูดที่ผมไม่สามารถพูดได้และความโศกเศร้าของผม

하지만 이런 날 보며

ฮา จี มัน อี รอน นัล โพ มยอ

แต่ในขณะที่ผมมองไปที่ตัวเองเช่นนี้

세상 누구보다 행복하게 웃음짓는 건

เซ ซัง นู กู โบ ดา แฮง บก ฮา เก อู ซึม จิซ นึน คอน

คนที่ทำให้ผมยิ้มอย่างมีความสุขมากกว่าใครในโลก

나 더 이상은 그대 일 수 없다는 것에

นา ทอ อี ซัง งึน คือ แด อิล ซู ออบ ดา นึน คอ เซ

คนคนนั้นไม่สามารถเป็นคุณได้อีกต่อไป

난 바보처럼 그 자리에 서 있죠

นัน พา โบ ชอ รอม คือ ชา รี เอ ซอ อิซ จโย

ผมยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนงี่เง่า

아직도 슬픔이 그대로인데

อา จิก โด ซึล พือ มี คือ แด โร อิน เด

ความโศกเศร้ายังคงเป็นเหมือนเดิม

그대 모습은 내 안에 그대로인데

คือ แด โม ซือ บึน แน อา เน คือ แด โร อิน เด

ภาพของคุณยังคงเดิมในตัวผม

소리 없이 조용히 그대 사진 바라보는 나인데

โซ รี ออบ ชี โช ยง ฮี คือ แด ซา จิน พา รา โบ นึน นา อิน เด

ผมเงียบและกำลังมองไปที่ภาพของคุณ

작은 사진이 조금씩 웃고 있네요

ชา กึน ซา จี นี โช กึม ชีก อุซ โก อิซ เน โย

ภาพเล็กๆที่ยิ้มนิดๆหน่อยๆ

내겐 낯설게 보이는 시간들 속에

แน เกน นัช ซอล เก โพ อี นึน ชี กัน ดึล โซ เก

ในช่วงเวลาเหล่านั้นที่ดูเหมือนจะแปลกกับผมในตอนนี้

그대 바라보는 건 더 이상은 내가 아니겠지만

คือ แด พา รา โบ นึน คอน ทอ อี ซัง งึน แน กา อา นา เกซ จี มัน

ผมที่กำลังมองหาคุณ ก็ไม่ใช่ผมอีกต่อไป

그렇게 살고있겠죠 시간이 흐른뒤엔

คือ รอ เก ซัล โก อิซ เกซ จโย ชี กา นี ฮือ รึน ดวี เอน

เหมือนว่าผมจะมีชีวิตอยู่หลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไป

또 다른 사람 만나 사랑한다 말하고

โต ทา รึน ซา รัม มัน นา ซา รัง ฮัน ดา มัล ฮา โก

ผมจะได้พบกับคนอื่น และบอกว่าผมรักคุณ

하지 못한 말들과 내 아쉬움들은 날려보내고

ฮา จี มซ ฮัน มัล ดึล กวา แน อา ซวี อุม ดือ รึน นัล รยอ โบ แน โก

ผมจะทิ้งคำพูดที่ผมไม่สามารถพูดได้และความโศกเศร้าของผม

하지만 이런 날 보며

ฮา จี มัน อี รอน นัล โพ มยอ

แต่ในขณะที่ผมมองไปที่ตัวเองเช่นนี้

세상 누구보다 행복하게 웃음짓는 건

เซ ซัง นู กู โบ ดา แฮง บก ฮา เก อู ซึม จิซ นึน คอน

คนที่ทำให้ผมยิ้มอย่างมีความสุขมากกว่าใครในโลก

나 더 이상은 그대 일 수 없다는 것에

นา ทอ อี ซัง งึน คือ แด อิล ซู ออบ ดา นึน คอ เซ

คนคนนั้นไม่สามารถเป็นคุณได้อีกต่อไป

난 바보처럼 그 자리에 서 있죠

นัน พา โบ ชอ รอม คือ ชา รี เอ ซอ อิซ จโย

ผมยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนงี่เง่า

rap)

너란 먼지 나 아무리 털어(떨어) 내도 털어(떨어)지지 않아

นอ รัน มอน จี นา อา มู รี ทอ รอ (ตอ รอ) แน โด ทอ รอ (ตอ รอ) ชี จี อา นา

ฝุ่นละอองที่เรียกว่าคุณ ไม่ว่าผมจะแปรงมันออกเท่าไหร่ มันก็แปรงไม่ออก

아무리 지워도 너란 얼룩은 지워지지 않아 없어지지 않아

อา มู รี ชี วอ โด นอ รัน ออล รู กึน ชี วอ จี จี อา นา ออบ ซอ จี จี อา นา

ไม่ว่าผมจะลบคุณออกยังไง คราบที่เรียกว่าคุณก็จะไม่ถูกลบออกไป จะไม่หายไป

쏟고 쏟아버려도 넌 비워지지 않아

ซด โก โซ ดา บา รยอ โด นอน พี วอ จี จี อา นา

ผมสาดและสาดให้คุณออกไป แต่คุณก็ไม่ว่างเปล่าออกไป

아무리 달리고 달려도 머리 위엔 끝도없는 너라는 이정표

อา มู รี ทัล รี โก ทัล รยอ โด มอ รี วอ เอน กึท โด ออบ นึน นอ รา นึน อี จอง พโย

ไม่ว่าผมจะวิ่งและวิ่งอย่างไร ขั้นที่เรียกว่าคุณก็จะไม่มาถึงจุดสิ้นสุด

너라는 미로 속에 갖혀서 할 수가 없잖아 난 아무것도

นอ รา นึน มี โร โซ เก คัช ฮยอ ซอ ฮัล ซู กา ออบ จา นา นัน อา มู กอซ โด

ผมติดอยู่ในเขาวงกตที่เรียกว่าคุณ ดังนั้นผมจึงไม่สามารถจะทำอะไรได้

rap)

시간이 멈췄죠 그대를 떠나보낸 후

ชี กา นี มอม ชวอซ จโย คือ แด รึล ตอ นา โบ แนน ฮู

เวลาได้หยุดลง หลังจากที่ผมยอมให้คุณจากไป

난 죽어있죠 후회 속에 갇혀서 눈물이 멈추질 않아

นัน ชู กอ อิซ จโย ฮู ฮเว โซ เก คัด ฮยอ ซอ นุน มู รี มอม ชู จิล อา นา

ผมกำลังจะตาย ติดอยู่กับความเสียใจ น้ำตาที่ไหลไม่หยุด

처음 우리가 나눠꼈던 반지를

ชอ อึม อู รี กา นา นวอ กยอซ ดอน พัน จี รึล

ผมหยิบแหวนที่เราทั้งคู่เคยใช้ร่วมกันออกมา

꺼내다가 지난기억을 따라 나 걷다보니

กอ แน ดา กา ชี นัน กี ออ กึล ตา รา นา คอด ดา โบ นี

ขณะที่ผมตาม และเดินผ่านความทรงจำของอดีตที่ผ่านมา

또 걷다보니 환하게 웃고있는 그대와 나

โต คอด ดา โบ นี ฮวัน ฮา เก อุซ โก อิซ นึน คือ แด วา นา

เหมือนที่ผมเดิน ผมเห็นคุณและผม ทั้งรอยยิ้มที่สดใส

넌 어떤거니 정말 아무렇지 않게 넌 잘살고 있니 아님 아파하고 있니

นอน ออ ตอน กอ นี ชอง มัล อา มู รอ จี อัน เก นอน ชัล ซัล โก อิซ นี อา นิม อา พา ฮา โก อิซ นี

คุณเป็นอย่างไรบ้าง? จริงๆแล้วคุณอยู่โดยไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหม?

다신 만날 순 없니

ทา ชิน มัน นัล ซุน ออบ นี

หรือคุณอยู่กับความเจ็บปวด? เราไม่สามารถพบกันได้อีกครั้ง?

그렇게 살고있겠죠 시간이 흐른뒤엔

คือ รอ เก ซัล โก อิซ เกซ จโย ชี กา นี ฮือ รึน ดวี เอน

เหมือนว่าผมจะมีชีวิตอยู่หลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไป

또 다른 사람 만나 사랑한다 말하고

โต ทา รึน ซา รัม มัน นา ซา รัง ฮัน ดา มัล ฮา โก

ผมจะได้พบกับคนอื่น และบอกว่าผมรักคุณ

하지 못한 말들과 내 아쉬움들은 날려보내고

ฮา จี มซ ฮัน มัล ดึล กวา แน อา ซวี อุม ดือ รึน นัล รยอ โบ แน โก

ผมจะทิ้งคำพูดที่ผมไม่สามารถพูดได้และความโศกเศร้าของผม

하지만 이런 날 보며

ฮา จี มัน อี รอน นัล โพ มยอ

แต่ในขณะที่ผมมองไปที่ตัวเองเช่นนี้

세상 누구보다 행복하게 웃음짓는 건

เซ ซัง นู กู โบ ดา แฮง บก ฮา เก อู ซึม จิซ นึน คอน

คนที่ทำให้ผมยิ้มอย่างมีความสุขมากกว่าใครในโลก

나 더 이상은 그대 일 수 없다는 것에

นา ทอ อี ซัง งึน คือ แด อิล ซู ออบ ดา นึน คอ เซ

คนคนนั้นไม่สามารถเป็นคุณได้อีกต่อไป

난 바보처럼 그 자리에 서 있죠

นัน พา โบ ชอ รอม คือ ชา รี เอ ซอ อิซ จโย

ผมยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนงี่เง่า

รูปภาพ

Trans To Eng : popgasa

Trans to Thai & Romanization : @AUB2UTY

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s