[Trans Lyrics] Kyuhyun (Super Junior) – 사랑 먼지 (Love Dust)

Kyuhyun (Super Junior) – 사랑 먼지 (Love Dust)

그댈 사랑한 많은 흔적들을 이젠 지워야겠죠

คือ แดล ซา รัง ฮัน มา นึน ฮึน จอก ดือ รึล อี เจน ชี วอ ยา เกซ จโย

ผมจำเป็นต้องลบร่องรอยของการที่ได้รักคุณ

그대 사진도 함께 나눈 찻잔도 주인도 없이 남아 있죠

คือ แด ซา จิน โด ฮัม เก นา นุน ชัซ จัน โด ชู อิน โด ออบ ชี นา มา อิซ จโย

ภาพของคุณ ถ้วยชาที่เราเคยใช้ร่วมกัน พวกมันยังคงอยู่โดยที่ไม่มีเจ้าของ

추억만으론 내 미련만으론 더는 의미 없는 모든 것들을

ชู ออก มา นือ รน แน มี รยอน มา นือ รน ทอ นึน อึย มี ออบ นึน โม ดึน คอซ ดือ รึล

กับความทรงจำที่มีเพียงแค่ความผูกพันที่อ้อยอิ่งอยู่เพียงแค่ผม ทุกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายอีกต่อไป

손대면 난 눈물이 흘러서 바라볼 때면 맘에 멍이 들어서

ซน แด มยอน นัน นุน มู รี ฮึล รอ ซอ พา รา บุล แต มยอน มา เม มอง งี ดือ รอ ซอ

ถ้าผมสัมผัสมัน น้ำตาก็จะไหล ถ้าผมมองไปที่มัน หัวใจของผมก็จะได้รับความเจ็บช้ำ

이젠 가슴 시린 추억으로 묻어두려 그대 흔적을 난 지우죠

อี เจน คา ซึม ชี ริน ชู ออ กือ โร มู ดอ ดู รยอ คือ แด ฮึน จอ กึล นัน ชี อู จโย

ดังนั้นตอนนี้ผมจะลบร่องรอยของคุณโดยการฝังมันไว้เป็นความทรงจำที่น่าเศร้า

사랑 더 없죠 내게 남은 거라곤 그대의 추억뿐

ซา รัง ทอ ออบ จโย แน เก นา มึน คอ รา กน คือ แด เอ ชู ออก ปุน

ไม่มีความรักเพิ่มมากขึ้น สิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือความทรงจำของคุณ

반쪽을 잃어 아무 쓸모도 없이 날 무겁게만 할 뿐인데

พัน โจ กึล อี รอ อา มู ซึล โม โด ออบ ชี นัล มู กอบ เก มัน ฮัล ปู นิน เด

ตั้งแต่ที่ผมหายไป ครึ่งหนึ่งของผมก็ไม่ได้ใช้งานอีก แต่เพียงแค่น้ำหนักผมลดลง

나의 눈물도 긴 나의 한숨도 이젠 아무 소용없는 걸 알죠

นา เอ นุน มุล โด คิน นา เอ ฮัน ซุม โด อี เจน อา มู โซ ยง ออบ นึน คอล อัล จโย

น้ำตาของผม เสียงถอนหายใจยาวๆของผม ตอนนี้ไม่มีการใช้งานอีกต่อไป

손만 대어도 난 눈물이 흘러서 바라볼 때면 마음에 멍이 들어서

ซน มัน แท ออ โด นัน นุน มู รี ฮึล รอ ซอ พา รา บุล แต มยอน มา อือ เม มอง งี ทือ รอ ซอ

ถ้าผมสัมผัสมัน น้ำตาก็จะไหล ถ้าผมมองไปที่มัน หัวใจของผมก็จะได้รับความเจ็บช้ำ

이젠 가슴 시린 추억으로 남겨질 그대 흔적이 너무 많아서 난 아프죠

อี เจน คา ซึม ชี ริน ชู ออ กือ โร นัม กยอ ชิล คือ แด ฮึน จอ กี นอ มู มา นา ซอ นัน อา พือ จโย

มีร่องรอยจำนวนมากของคุณที่ยังคงเป็นความทรงจำที่น่าเศร้า ที่มันยังเจ็บอยู่

꼭 먼지처럼 내 맘 곳곳에 그 사랑이 남아

กก มัน จี ชอ รอม แน มัม กซ โก เซ คือ ซา รัง งี นา มา

ความรักที่ยังคงอยู่ตลอดไปในหัวใจของผมเหมือนฝุ่นละออง

그댈 사랑한 그 흔적을 치우죠 내 방 가득한 그대의 향기까지도

คือ แดล ซา รัง ฮัน คือ ฮึน จอ กึล ชี อู จโย แน พัง คา ดึก ฮัน คือ แด เอ ฮยัง กี กา จี โด

ผมทำความสะอาดร่องรอยของการที่ได้รักคุณ แม้กลิ่นหอมของคุณจะเต็มห้องของผม

하지만 내 안에 남아있는 사랑은 지우려 해도 모두 버리려 해도

ฮา จี มัน แน อา เน นา มา อิซ นึน ซา รัง งึน ชี อู รยอ แฮ โด โม ดู พอ รี รยอ แฮ โด

แต่แม้ว่าผมพยายามที่จะลบความรักภายในใจของผม แม้ว่าผมพยายามที่จะโยนมันทิ้งไป

그게 잘 안되나봐요 그대가 내 맘에 배어서

คือ เก ชัล อัน ดเว นา บวา โย คือ แด กา แน มา เม แพ ออ ซอ

มันไม่ง่ายเลย เพราะคุณได้ติดแน่นอยู่ในใจของผม

รูปภาพ

Hangul Lyrics: Daum
Romanization Lyrics: @AUB2UTY
English Translation Lyrics: pop!gasa
Thai Translation Lyrics: @AUB2UTY

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s