[Trans Lyrics] MYNAME (마이네임) – Day by Day (feat.D.O) (데이 바이 데이)

MYNAME(마이네임)

Day by Day (feat.D.O) (데이 바이 데이)

자, 운명이란 놈아 한번 해보자.

ชา, อุน มยอง งี รัน โน มา ฮัน บอน แฮ โบ จา

เฮ้, โชคชะตาทำให้มันเป็นแบบนี้

아무리 세더라도 나는 지지 않아.

อา มู รี เซ ดอ รา โด นา นึน ชี จี อา นา

ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งอย่างไร ผมก็จะไม่ยอมแพ้คุณ

아무리 나를 때려도 난 울지 않아.

อา มู รี นา รึล แต รยอ โด นัน อุล จี อา นา

ไม่ว่าจะหนักหนาอย่างไร คุณตีผม ผมก็จะไม่ร้องไห้

아무리 붙잡아도 난 멈추지 않아.

อา มู รี พุท จา บา โด นัน มอม ชู จี อา นา

ไม่ว่าคุณจะยึดผมไว้อย่างไร ผมก็จะไม่หยุด

그래 운명이란 놈아 한번 해보자.

คือ แร อุน มยอง งี รัน โน มา ฮัน บอน แฮ โบ จา

เฮ้ โชคชะตา, ทำให้มันเป็นแบบนี้

아무리 힘들어도 난 지치지 않아.

อา มู รี ฮิม ดือ รอ โด นัน ชี ชี จี อา นา

ไม่ว่าจะหนักแค่ไหน ผมก็จะไม่เหนื่อย

아무리 잡아 채도 넘어지지 않아.

อา มู รี ชา บา แช โด นอ มอ จี จี อา นา

ไม่ว่าคุณจะจับผมอย่างไร ผมก็จะไม่ล้มลงไป

너에게 만큼은 절대 지지 않아.

นอ เอ เก มัน กือ มึน ชอล แด ชี จี อา นา

ผมจะไม่ยอมพ่ายแพ้คุณ

(day by day. day by day)

(แต่ละวัน แต่ละวัน)

아무리 아파도 My life goes on and on and on.

อา มู รี อา พา โด My life goes on and on and on.

ไม่ว่าจะเจ็บมากเท่าไหร่ ชีวิตของผมก็จะยังคงเดินต่อไป

(day by day. day by day)

(แต่ละวัน แต่ละวัน)

또 다른 내일로 I’ll go on and on and on.

โต ทา รึน แน อิล โร I’ll go on and on and on.

วันอื่นๆ ผมก็จะยังคงเดินต่อไป

어제와 모든 게 똑같은 달라지지 않는

ออ เจ วา โม ดึน เค ต๊ก กา ทึน ทัล รา จี จี อา นา

วันนี้ก็เหมือนกับเมื่อวาน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

오늘 하루가 힘들지만

โอ นึล ฮา รู กา ฮิม ดึล จี มัน

และมันก็เป็นสิ่งที่ยาก

조금도 변할 수가 없는

โช กึม โด พยอน ฮัล ซู กา ออบ นึน

그 마음 하나 때문에 난 괜찮아.

คือ มา อึม ฮา นา แต มู เน นัน คแวน ชา นา

แต่ผมไม่เป็นไรหรอกนะ เพราะความรู้สึกของผมได้เปลี่ยนไปแล้ว

Oh. 작은 별이 어둠에서 더욱 빛나듯이

Oh. ชา กึน พยอ รี ออ ดู เม ซอ ทอ อุก พิช นา ดือ ชี

เหมือนดาวดวงเล็กๆที่ส่องแสงในความมืด

힘이 들수록 내 마음은 커져만 갔지.

ฮี มี ทึล ซู ร๊ก แน มา อือ มึน กอ จยอ มัน คัซ จี

หัวใจของผมได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้น

난 망설임 없이 너 하나만 바라 볼게.

นัน มัง ซอ ริม ออบ ชี นอ ฮา นา มัน พา รา พล เก

ผมจะไม่ลังเล และจะมองเพียงแค่คุณ

언제나 내게 필요한 건 너 하나면 되.

ออน เจ นา แน เก พี รโย ฮัน คอน นอ ฮา นา มยอน ทเว

สิ่งที่ผมต้องการมีเพียงแค่คุณ คุณก็เพียงพอแล้ว

괜찮아. 지금 아픔은 언젠가 지나가.

คแวน จา นา ชี กึม อา พือ มึน ออน เจน กา ชี นา กา

ผมไม่เป็นไรหรอกนะ ความเจ็บปวดจะจางหายไปในบางครั้ง

걱정마. 이젠 눈물을 닦아 내 손을 잡아.

คอก จอง มา อี เจน นุน มู รึล ทา กา แน โซ นึล ชา บา

อย่ากังวลไปเลยนะ ตอนนี้เช็ดน้ำตาและจับมือของผมไว้

절대로 난 절대로 너만은 놓지 않을테니까.

ชอล แด โร นัน ชอล แด โร นอ มา นึน โน จี อา นึล แท นี กา

ผมไม่เคย ไม่เคยจะปล่อยมือของคุณไป

Oh, day by day. 슬픈 밤이 지나면

Oh, day by day. ซึล พึน พา มี ชี นา มยอน

แต่ละวัน เมื่อคืนที่แสนเศร้าได้จากไป

너와 내가 기다린 아침이 올거야.

นอ วา แน กา คี ดา ริน อา ชี มี อล กอ ยา

ยามเช้าที่คุณและผมรอคอยกำลังจะมา

Oh, day by day. 언젠가는 내일에

Oh, day by day. ออน เจน กา นึน แน อี เร

우린 닿을거야.

อู ริน ทา อึล กอ ยา

แต่ละวัน เราจะมีวันพรุ่งนี้ด้วยกันในสักวันหนึ่ง

(day by day. day by day)

(แต่ละวัน แต่ละวัน)

아무리 아파도 My life goes on and on and on.

อา มู รี อา พา โด My life goes on and on and on.

ไม่ว่าจะเจ็บมากเท่าไหร่ ชีวิตของผมก็จะยังคงเดินต่อไป

(day by day. day by day)

(แต่ละวัน แต่ละวัน)

또 다른 내일로 I’ll go on and on and on.

โต ทา รึน แน อิล โร I’ll go on and on and on.

วันอื่นๆ ผมก็จะยังคงเดินต่อไป

누구도 대신 할 수 없는

นู กู โด แท ชิน ฮัล ซู ออบ นึน

너라는 그 이름 하나에 난 행복해.

นอ รา นึน คือ อี รึม ฮา นา เอ นัน แฮง โบ แก

ผมมีความสุขอยู่กับชื่อของคุณ ไม่มีใครสามารถทดแทนคุณได้

그래 너는 나의 이상, 내가 찾아낸 방향

คือ แร นอ นึน นา เอ อี ซัง, แน กา ชา จา แนน พัง ฮยัง

คุณคือผู้หญิงในอุดมคติของผม การชี้นำที่ผมค้นพบ

모든 고난을 이겨낼 수 있는 밝은 태양

โม ดึน โค นา นึล อี กยอ แนล ซู อิซ นึน พัล กึน แท ยัง

ดวงอาทิตย์ที่แสนสดใสที่ผมสามารถชนะผ่านทุกอย่าง

길고 기나긴 방황 그 때 찾은 희망

คิล โก คี นา กิน พัง ฮวัง คือ แต ชา จึน เฮ มัง

หวังว่าผมจะหาเจอหลังจากที่สูญหายไปเวลานาน

난 이미 행복해 누구보다도 세상 가장

นัน อี มี แฮง โบ แก นู กู โบ ดา โด เซ ซัง คา จัง

ผมมีความสุขแล้ว มีความสุขมากกว่าคนอื่นๆ

내 심장 속에 깊이 새겨 놓은 우리들의 약속 그 하나만으로 난 계속

แน ชิม จัง โซ เก คี พี แซ กยอ โน อึน อู รี ดือ เร ยัก ซ๊ก คือ ฮา นา มา นือ โร นัน คเย ซ๊ก

สัญญาที่เรามีร่วมกันมันจารึกอยู่ในหัวใจของผม

갈거야 어렵고 험난한 길이라도

คัล กอ ยา ออ รยอบ โก ฮอม นัน ฮัน คี รี รา โด

แต่ผมจะไปกับมันไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหน

눈물을 닦고 난 다시 또 내일로

นุน มู รึล ทัก โก นัน ทา ชี โต แน อิล โร

ผมจะเช็คน้ำตาของผม และมุ่งไปสู่วันพรุ่งนี้

Oh, day by day. 슬픈 밤이 지나면

Oh, day by day. ซึล พึน พา มี ชี นา มยอน

แต่ละวัน เมื่อคืนที่แสนเศร้าได้จากไป

너와 내가 기다린 아침이 올거야.

นอ วา แน กา คี ดา ริน อา ชี มี อล กอ ยา

ยามเช้าที่คุณและผมรอคอยกำลังจะมา

Oh, day by day. 언젠가는 내일에

Oh, day by day. ออน เจน กา นึน แน อี เร

우린 닿을거야.

อู ริน ทา อึล กอ ยา

แต่ละวัน เราจะมีวันพรุ่งนี้ด้วยกันในสักวันหนึ่ง

끝이 없는 어둠속에서 가는 길을 잃어도

กือ ที ออบ นึน ออ ดุม โซ เก ซอ คา นึน คี รึล อี รอ โด

결국엔 찾아 낼거야

คยอล กู เกน ชา จา แนล กอ ยา

ผมจะหาทางออกไป แม้ว่าผมจะหายไปในความมืดโดยไม่มีที่สิ้นสุด

어떤 시련이 와도 (시련이 와도)

ออ ตอน ชี รยอ นี วา โด (ชี รยอ นี วา โด)

ไม่ว่าความยากลำบากแบบไหนที่ผ่านเข้ามา (ความยากลำบากที่ผ่านเข้ามา)

다시 눈물을 닦고 (눈물을 닦고)

ทา ชี นุน มู รึล ทัก โก (นุน มู รึล ทัก โก)

ผมจะเช็ดน้ำตาออกไป (เช็ดน้ำตา)

너를 위해 절대 멈추지 않아
นอ รึล วี แฮ ชอล แด มอม ชู จี อา นา

ผมจะไม่หยุดเพื่อคุณ

(day by day. day by day)

(แต่ละวัน แต่ละวัน)

아무리 아파도 My life goes on and on and on.

อา มู รี อา พา โด My life goes on and on and on.

ไม่ว่าจะเจ็บมากเท่าไหร่ ชีวิตของผมก็จะยังคงเดินต่อไป

(day by day. day by day)

(แต่ละวัน แต่ละวัน)

또 다른 내일로 I’ll go on and on and on.

โต ทา รึน แน อิล โร I’ll go on and on and on.

วันอื่นๆ ผมก็จะยังคงเดินต่อไป

รูปภาพ

Credits:

Thai Romanization: @AUB2UTY

Trans to Eng: LOENENT

Trans to Thai: @AUB2UTY

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s