[Trans Lyrics] Yong Jun Hyung – Flower

Yong Jun Hyung – Flower

Alright, Alright

I’m a butterfly 저기 활짝 피어있는 꽃 가까이 가서 살짝

I’m a butterfly ชอ-กี ฮวัล-จัก พี-ออ-อิซ-นึน โก คา-กา-อี คา-ซอ ซัล-จัก

ผมคือผีเสื้อ ผมจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน

향기를 맡아 Um… So nice, such a beautiful, oh god

ฮยัง-กี-รึล มา-ทา Um… So nice, such a beautiful, oh god

และกลิ่นหอมเพียงเล็กน้อย อืม.. ช่างดีจริงๆ เช่นเดียวกับดอกไม้ที่สวยงาม โอ้ พระเจ้า

Chocolate, lollipop, 은은하게 퍼지는 달콤함

Chocolate, lollipop, อึน-อึน-ฮา-เก พอ-จี-นึน ทัล-โกม-ฮัม

ช็อคโกแลต อมยิ้ม ความหอมหวานค่อยๆแพร่กระจายอย่างช้าๆ

순간 느껴지는 불안감 언제 사라질지 모른다는 초조함

ซุน-กัน นือ-กยอ-จี-นึน พุล-อัน-กัม ออน-เจ ซา-รา-จิล-จี โม-รึน-ดา-นึน โช-โจ-ฮัม

แต่ผมรู้สึกถึงความวิตกกังวล กังวลว่ามันอาจจะหายไป

눈치라도 챈 듯이 날 감싸 안아주는 네 품은 Heaven

นุน-ชี-รา-โด แชน ทือ-ชี นัล คัม-ซา อา-นา-จู-นึน เน พู-มึน Heaven

เช่นถ้าคุณสังเกตเห็น แขนทั้งสองข้างของคุณที่โอบกอดผมเป็นเหมือนสรวงสรรค์

어느새 살며시 내 볼을 붉게 물들인 건 네 입술

ออ-นือ-แซ ซัล-มยอ-ชี  แน โพ-รึล พุล-เก มุล-ดือ-ริน คอน เน อิบ-ซุล

ริมฝีปากของคุณที่ย้อมให้แก้มของผมเป็นสีแดงอ่อนๆ

시간이 지나가도 넌 여전히 향기로울까 Baby

ชี-กา-นี ชี-นา-กา-โด นอน ยอ-จอน-ฮี ฮยัง-กี-โร-อุล-กา Baby

ที่รัก คุณยังคงมีกลิ่นหอมกรุ่นหลังจากที่เวลาผ่านพ้นไป

오늘이 지나가도 넌 여전히 여기 있을까 Baby

โอ-นือ-รี ชี-นา-กา-โด นอน ยอ-จอน-ฮี ยอ-กี อี-ซึล-กา Baby

ที่รัก คุณจะยังคงอยู่ที่นี่เมื่อวันนี้ได้ผ่านพ้นไป

Oh Flower, you’re so sweet, sweet, sweet, sweet

Oh Flower, you’re so deep, deep, deep, deep

시간이 흘러도 짙게 밴 향기가 남아 Baby, oh, oh, I’m addicted

ชี-กา-นี ฮึล-รอ-โด ชิท-เก แพน ฮยัง-กี-กา นา-มา Baby, oh, oh, I’m addicted

แม้ว่าหลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไป กลิ่นหอมก็ยังคงติดอย่างแน่นหนา ที่รัก ผมเสพติดมัน

Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)

ดอกไม้จะหายไป แต่ผมยังคงอยู่ (ยังคงรักคุณ ที่รัก, ผมรักคุณนะ ที่รัก)

Flowers are gone, but you’re in me (You’re in me baby, you’re in my heart baby)

ดอกไม้จะหายไป แต่คุณอยู่ในตัวผม (คุณอยู่ในตัวผมนะ, คุณอยู่ในหัวใจของผม ที่รัก)

Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)

ดอกไม้จะหายไป แต่ผมยังคงอยู่ (ยังคงรักคุณ ที่รัก, ผมรักคุณนะ ที่รัก)

Flowers are gone, but you’re in me

ดอกไม้จะหายไป แต่คุณอยู่ในตัวผม

Flowers are gone, but you’re in me

ดอกไม้จะหายไป แต่คุณอยู่ในตัวผม

너는 갔고 향기만 남아 나를 두고 그대 어디 가나

นอ-นึน คัซ-โก ฮยัง-กี-มัน นา-มา นา-รึล ทู-โก คือ-แด ออ-ดี คา-นา

คุณได้จากไปและหลงเหลือไว้เพียงแค่กลิ่นหอมกรุ่น คุณกำลังจะไปที่ไหนโดยที่ไม่มีผมกันนะ?

날 흔들고 맘을 들고 떠나가면 나는 어떡하나

นัล ฮึน-ดึล-โก มา-มึล ทึล-โก ตอ-นา-กา-มยอน นา-นึน ออ-ตอ-กา-นา

ผมควรจะทำอย่างไรถ้าคุณจับผมขึ้นมา ยกหัวใจผมขึ้นมา แล้วก็ปล่อยมันไป?

All of me 한순간에 내 모든 걸 훔쳐서 가버린

All of me ฮัน-ซุน-กา-เน แน โม-ดึน คอล ฮุม-ชยอ-ซอ คา-บอ-ริน

ทั้งหมดของผม คุณได้ขโมยทั้งหมดของผมไปเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่ง

You drive me crazy, I feel so hazy

คุณทำให้ผมแทบคลั่ง ผมรู้สึกมืดมน

이젠 Say goodbye 날 감싸 안아주던 네 품 Heaven

Now say goodbye, your arms that embraced me was heaven

ตอนนี้คงต้องบอกลาแล้วล่ะ แขนทั้งสองข้างของคุณที่โอบกอดผมเป็นดั่งสวรรค์

이젠 Say goodbye 내 볼을 붉게 물들이던 손길도

อี-เจน Say goodbye แน โพ-รึล พุล-เก มุล-ดือ-รี-ดอน ซน-กิล-โด

ตอนนี้คงต้องบอกลาแล้วล่ะ แม้ว่าสัมผัสของคุณจะย้อมให้แก้มของผมเป็นสีแดง

안녕이란 말조차 없이 떠나간 너지만 Baby

อัน-นยอง-งี-รัน มัล-โจ-ชา ออบ-ชี ตอ-นา-กัน นอ-จี-มัน Baby

แม้ว่าคุณจะจากไปโดยที่ไม่ได้บอกลากันนะ ที่รัก

진심으로 빌어줄게 어디서든 꼭 행복하길 Baby

ชิน-ชี-มือ-โร พี-รอ-จุล-เก ออ-ดี-ซอ-ดึน ต๊ก แฮง-โบ-กา-กิล Baby

ผมหวังว่าคุณจะมีความสุขในทุกๆที่ที่คุณอยู่นะ ที่รัก

Oh Flower, you’re so sweet, sweet, sweet, sweet

Oh Flower, you’re so deep, deep, deep, deep

시간이 흘러도 짙게 밴 향기가 남아 Baby, oh, oh, I’m addicted

ชี-กา-นี ฮึล-รอ-โด ชิท-เก แพน ฮยัง-กี-กา นา-มา Baby, oh, oh, I’m addicted

แม้ว่าหลังจากที่เวลาได้ผ่านพ้นไป กลิ่นหอมก็ยังคงติดอย่างแน่นหนา ที่รัก ผมเสพติดมัน

Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)

ดอกไม้จะหายไป แต่ผมยังคงอยู่ (ยังคงรักคุณ ที่รัก, ผมรักคุณนะ ที่รัก)

Flowers are gone, but you’re in me (You’re in me baby, you’re in my heart baby)

ดอกไม้จะหายไป แต่คุณอยู่ในตัวผม (คุณอยู่ในตัวผมนะ, คุณอยู่ในหัวใจของผม ที่รัก)

Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)

ดอกไม้จะหายไป แต่ผมยังคงอยู่ (ยังคงรักคุณ ที่รัก, ผมรักคุณนะ ที่รัก)

Flowers are gone, but you’re in me

ดอกไม้จะหายไป แต่คุณอยู่ในตัวผม

Flowers are gone, but you’re in me

ดอกไม้จะหายไป แต่คุณอยู่ในตัวผม

이젠 네 향기도 희미해져 가 이젠 네 온기도 차가워져 가

อี-เจน เน ฮยัง-กี-โด ฮเว-มี-แฮ-จยอ คา อี-เจน เน อน-กี-โด ชา-กา-วอ-จยอ คา

ตอนนี้แม้กระทั่งกลิ่นหอมจางๆของคุณก็ได้แผ่ขยายขึ้น

ตอนนี้แม้แต่ความอบอุ่นของคุณก็ได้รับความหนาวเย็นมากขึ้น

Baby 마지막으로 한 번만 단 한 번만 너의 품에 안길 순 없나

Baby มา-จี-มา-กือ-โร ฮัน พอน-มัน ทัน ฮัน พอน-มัน นอ-เอ พู-เม อัน-กิล ซุน ออบ-นา

ที่รัก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมไม่สามารถจะอยู่ในอ้อมแขนของคุณได้เลยซักครั้ง

이렇게 꽃은 지고 나도 따라서 지고

อี-รอ-เก โก-ชึน ชี-โก นา-โด ตา-รา-ซอ ชี-โก

ดอกไม้ได้เหี่ยวแห้งลงไปเช่นนี้ และผมเองก็ได้แห้งเหี่ยวไปเหมือนกัน

이젠 네 향기도 희미해져 가 (Still love you baby, I love you baby)

อี-เจน เน ฮยัง-กี-โด ฮเว-มี-แฮ-จยอ คา (Still love you baby, I love you baby)

ตอนนี้แม้กระทั่งกลิ่นหอมจางๆของคุณก็ได้แผ่ขยายขึ้น (ยังคงรักคุณ ที่รัก, ผมรักคุณนะ ที่รัก)

이젠 네 온기도 차가워져 가 (You’re in me baby, you’re in my heart baby)

อี-เจน เน อน-กี-โด ชา-กา-วอ-จยอ คา (You’re in me baby, you’re in my heart baby)

ตอนนี้แม้แต่ความอบอุ่นของคุณก็ได้รับความหนาวเย็นมากขึ้น

(คุณอยู่ในตัวผมนะ, คุณอยู่ในหัวใจของผม ที่รัก)

Baby 마지막으로 한 번만 단 한 번만 너의 품에 안길 순 없나

(Still love you baby, I love you baby)

Baby มา-จี-มา-กือ-โร ฮัน พอน-มัน ทัน ฮัน พอน-มัน นอ-เอ พู-เม อัน-กิล ซุน ออบ-นา

(Still love you baby, I love you baby)

ที่รัก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมไม่สามารถจะอยู่ในอ้อมแขนของคุณได้เลยซักครั้ง

(ยังคงรักคุณ ที่รัก, ผมรักคุณนะ ที่รัก)

이렇게 꽃은 지고 나도 따라서 지고 (Flowers are gone, but you’re in me)

อี-รอ-เก โก-ชึน ชี-โก นา-โด ตา-รา-ซอ ชี-โก (Flowers are gone, but you’re in me)

ดอกไม้ได้เหี่ยวแห้งลงไปเช่นนี้ และผมเองก็ได้แห้งเหี่ยวไปเหมือนกัน

(ดอกไม้จะหายไป แต่คุณอยู่ในตัวผม)

Oh Flower

Image

Credit:

Thai-Romanization : @AUB2UTY

Trans to Eng : pop!gasa

Trans to Thai : @AUB2UTY

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s