[Trans Lyrics] M.I.B – 치사BOUNCE (CHISA’BOUNCE)

M.I.B – 치사BOUNCE (CHISA’BOUNCE)

[KangNam]

도무지잠이오지않는밤이야

โท-มู-จี ชา-มี โอ-จี อัน-นึน พา-มี-ยา

ผมไม่สามารถนอนหลับได้ในคืนนี้

오늘은뭔가될것만같은그날이야

โอ-นือ-รึน มวอน-กา ทเวล ค๊อซ-มัน คา-ทึน คือ นา-รี-ยา

ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นในวันนี้

I WANNA GO~~~

ผมอยากออกไป~~~

I WANNA GO~~~

ผมอยากออกไป~~~

[5Zic]

It’s been a long time

มันนานแล้วนะ

I saw dirty and messed up things you know

ผมเคยเห็นสิ่งโสมมและทำให้สูญเสียหลายสิ่งที่คุณก็รู้

I’ll fix it up someday 지금말고지금은그냥 Show me

I’ll fix it up someday ชี-กึม มัล-โก ชี-กือ-มึน คือ-นยัง Show me

ผมจะแก้ไขมันได้สักวันหนึ่ง แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เพียงแค่แสดงให้ผมเห็น

[Young Cream]

Young Cream the best

Young Cream น่ะ ดีที่สุด

Feel이가는대로뱉는 rap

Feel อี คา-นึน แท-โร แพท-นึน rap

แร็ปของผมที่พ่นออกมา ไม่ว่าอย่างไรมันก็ลื่นไหล

아니꼬우시다면은노래듣지말어

อา-นี โก-อู-ชี-ดา-มยอ-นึน โน-แร ทึด-จี มา-รอ

ถ้าคุณไม่ชอบมัน ก็ไม่ต้องฟังซิ

Don’t touch ma swag 좀~

Don’t touch ma swag ชม~

อย่ามาแตะผมนะ

이 beat 위로화끈한 kiss time

อี beat วี-โร ฮวา-กึน-ฮัน kiss time

ช่วงเวลาของการจูบที่เร่าร้อนบนจังหวะนี้

모두손들어 peace out

โม-ดู ซน ทือ-รอ peace out

ทุกคนยกมือขึ้นมาอย่างสงบ

겸손떨어도탄로나난

คยอม-ซน ตอ-รอ-โด ทัน-โร-นา นัน

ผมพยายามที่จะสงบเสงี่ยมแล้วนะ แต่มันก็ยังคงออกมา

따라와봐날믿고서 right now

ตา-รา-วา-บวา นัล มิด-โก-ซอ right now

ในตอนนี้แค่ตามผมมาและเชื่อใจผมเท่านั้น

[KangNam]

Hit me if you can if you can if you can boy

ต่อยฉันเลยถ้านายทำได้ ถ้านายสามารถทำได้ ถ้านายทำได้ไอ้หนู

겸손한척하지마 pa pa pay attention

คยอม-ซน-ฮัน ชอก ฮา-จี-มา pa pa pay attention

หยุดทำท่าทางสุภาพ ให้ความสนใจ

[Young Cream]

여기를봐도

ยอ-กี-รึล พวา-โด

คุณดูที่นี่ซิ

저기를봐도

ชอ-กี-รึล พวา-โด

คุณดูที่นั่นซิ

칼만안든강도들뿐

กัล-มัน อัน ทึน คัง-โด-ดึล-ปุน

และมันเต็มไปด้วยโจรที่ปราศจากมีด

[심스]

작년에왔던 MIB가죽지도않고또왔네

ชัก-นยอ-เน วัซ-ดอน MIB กา ชุก-จี-โด อัน-โก โต วัซ-เน

MIB ที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วยังไม่ตาย และได้กลับมา

쏟아지는가요들속에서죽지도않고버텼네

โซ-ดา-จี-นึน คา-โย-ดึล โซ-เก-ซอ ชุก-จี-โด อัน-โก พอ-ทยอซ-เน

อดทนผ่านเพลงเคป๊อบทั้งหมดที่หลั่งไหลออกมาโดยไม่ตาย

싫으면싫다해 (싫으면싫다해)

ชี-รือ-มยอน ชิล-ดา แฮ (ชี-รือ-มยอน ชิล-ดา แฮ)

ถ้าคุณไม่ชอบพวกเรา แค่พูดมัน (เพียงแค่พูดมัน)

그래도우린또 (들이대)

คือ-แร-โด อู-ริน โต (ทือ-รี-แด)

จากนั้นเราก็จะ(รีบ)มาอีกครั้ง

작년에왔던 MIB가죽지도않고또왔네

ชัก-นยอ-เน วัซ-ดอน MIB กา ชุก-จี-โด อัน-โก โต วัซ-เน

MIB ที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วยังไม่ตาย และได้กลับมา

있는놈들이더한세상니네끼리다해먹어라

อิซ-นึน โนม-ดือ-รี ทอ ฮัน เซ-ซัง นี-เน-กี-รี ทา แฮ-มอ-กอ-รา

ในบรรดาคนรวยเต็มไปด้วยคนโหดร้าย เพื่อให้คุณสามารถมีมันได้ทั้งหมด

[HOOK]

치치사 Bounce 치치사 Bounce

ชี ชี ซา Bounce ชี ชี ซา Bounce

치치사 Bounce 있는놈들이더한세상

ชี ชี ซา Bounce อิซ-นึน โนม-ดือ-รี ทอ ฮัน เซ-ซัง

ในบรรดาคนรวยเต็มไปด้วยคนโหดร้าย

치치사 Bounce 치치사 Bounce

ชี ชี ซา Bounce ชี ชี ซา Bounce

치치사 Bounce 우린우리식대로가련다

ชี ชี ซา Bounce อู-ริน อู-รี-ชิก-แด-โร คา-รยอน-ดา

เราจะทำมันด้วยวิธีของเรา

[5Zic]

무늬만가수들비키셔

มู-เน-มัน คา-ซู-ดึล พี-กี-ซยอ

ทุกคนที่เป็นศิลปิน เพียงแค่ออกไปด้านนอก

M.I.B 나온다니까 TV 켜

M.I.B นา-อน-ดา-นี-กา TV กยอ

MIB กำลังจะออกมา ดังนั้นเปิด TV ซะ

근데 VVIP룸에 BB and lipstick 바른남자들은꺼져여

คึน-เด VVIP รู-เม BB and lipstick พา-รึน นัม-จา-ดือ-รึน กอ-จยอ-ยอ

แต่ผู้ชายเหล่านั้นกำลังใช้BBและลิปสติกอยู่ในห้องVVIP

고민은고민에고민을낳고꼬리를물고선놔주질않지그런나쁜생각들고이모아

โค-มี-นึน โค-มี-เน โค-มี-นึล นา-โก โก-รี-รึล มุล-โก-ซอน นวา-จู-จิล อัน-จี คือ-รอน นา-ปึน แซง-กัก-ดึล โค-อี โม-อา

ความกังวลเพิ่มมากขึ้น ได้แต่กัดปลายและไม่ยอมปล่อยไป ความคิดเลวร้ายเริ่มเกาะกุม

고추장묻혀팔도로가서비벼

โค-ชู-ซัง มู-ทยอ พัล-โด-โร คา-ซอ พี-บยอ

ใส่ความเผ็ดร้อนลงไปและคละเคล้ามันไปทั่วประเทศ

[심스]

작년에왔던 MIB가죽지도않고또왔네

ชัก-นยอ-เน วัซ-ดอน MIB กา ชุก-จี-โด อัน-โก โต วัซ-เน

MIB ที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วยังไม่ตาย และได้กลับมา

쏟아지는가요들속에서죽지도않고버텼네

โซ-ดา-จี-นึน คา-โย-ดึล โซ-เก-ซอ ชุก-จี-โด อัน-โก พอ-ทยอซ-เน

อดทนผ่านเพลงเคป๊อบทั้งหมดที่หลั่งไหลออกมาโดยไม่ตาย

싫으면싫다해 (싫으면싫다해)

ชี-รือ-มยอน ชิล-ดา แฮ (ชี-รือ-มยอน ชิล-ดา แฮ)

ถ้าคุณไม่ชอบพวกเรา แค่พูดมัน (เพียงแค่พูดมัน)

그래도우린또 (들이대)

คือ-แร-โด อู-ริน โต (ทือ-รี-แด)

จากนั้นเราก็จะ(รีบ)มาอีกครั้ง

작년에왔던 MIB가죽지도않고또왔네

ชัก-นยอ-เน วัซ-ดอน MIB กา ชุก-จี-โด อัน-โก โต วัซ-เน

MIB ที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วยังไม่ตาย และได้กลับมา

[KangNam]

도무지잠이오지않는밤이야

โท-มู-จี ชา-มี โอ-จี อัน-นึน พา-มี-ยา

ผมไม่สามารถนอนหลับได้ในคืนนี้

오늘은뭔가될것만같은그날이야

โอ-นือ-รึน มวอน-กา ทเวล ค๊อซ-มัน คา-ทึน คือ นา-รี-ยา

ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นในวันนี้

I WANNA GO~~~

ผมอยากออกไป~~~

I WANNA~~~

ผมต้องการ~~~

좋은건같이나눠먹자고배고파죽어버리겠어

โช-อึน คอน คา-ที นา-นวอ-มอก-จา-โก แพ-โก-พา ชู-กอ-บอ-รี-เกซ-ซอ

ขอแบ่งปันสิ่งดีๆหน่อยซิ ผมกำลังหิวโหย

Let’s Go

ไปกันเถอะ

[심스]

작년에왔던 MIB가죽지도않고또왔네

ชัก-นยอ-เน วัซ-ดอน MIB กา ชุก-จี-โด อัน-โก โต วัซ-เน

MIB ที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วยังไม่ตาย และได้กลับมา

쏟아지는가요들속에서죽지도않고버텼네

โซ-ดา-จี-นึน คา-โย-ดึล โซ-เก-ซอ ชุก-จี-โด อัน-โก พอ-ทยอซ-เน

อดทนผ่านเพลงเคป๊อบทั้งหมดที่หลั่งไหลออกมาโดยไม่ตาย

싫으면싫다해 (싫으면싫다해)

ชี-รือ-มยอน ชิล-ดา แฮ (ชี-รือ-มยอน ชิล-ดา แฮ)

ถ้าคุณไม่ชอบพวกเรา แค่พูดมัน (เพียงแค่พูดมัน)

그래도우린또 (들이대)

คือ-แร-โด อู-ริน โต (ทือ-รี-แด)

จากนั้นเราก็จะ(รีบ)มาอีกครั้ง

작년에왔던 MIB가죽지도않고또왔네

ชัก-นยอ-เน วัซ-ดอน MIB กา ชุก-จี-โด อัน-โก โต วัซ-เน

MIB ที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วยังไม่ตาย และได้กลับมา

 [HOOK]

치치사 Bounce 치치사 Bounce

ชี ชี ซา Bounce ชี ชี ซา Bounce

치치사 Bounce 있는놈들이더한세상

ชี ชี ซา Bounce อิซ-นึน โนม-ดือ-รี ทอ ฮัน เซ-ซัง

ในบรรดาคนรวยเต็มไปด้วยคนโหดร้าย

치치사 Bounce 치치사 Bounce

ชี ชี ซา Bounce ชี ชี ซา Bounce

치치사 Bounce 우린우리식대로가련다

ชี ชี ซา Bounce อู-ริน อู-รี-ชิก-แด-โร คา-รยอน-ดา

เราจะทำมันด้วยวิธีของเรา

[OUTRO]

얘도또쟤도또너도다치사Bounce

แย-โด โต ชแย-โด โต นอ-โด ทา ชี-ซา Bounce

ทั้งเขา และเธอ และคุณ ทุกๆคน

너도또쟤도또얘도다치사Bounce

นอ-โด โต ชแย-โด โต แย-โด ทา ชี-ซา Bounce

ทั้งคุณ และเธอ และเขา ทุกๆคน

얘도또쟤도또너도다치사Bounce

แย-โด โต ชแย-โด โต นอ-โด ทา ชี-ซา Bounce

ทั้งเขา และเธอ และคุณ ทุกๆคน

너도너너도그냥너가다치사Bounce

นอ-โด นอ นอ-โด คือ-นยัง นอ-กา ทา ชี-ซา Bounce

คุณ และคุณ เพียงแค่คุณ

รูปภาพ

Credit:

Korean Lyrics: music.daum.net

Eng-Trans: pop!gasa

Thai-Trans: @AUB2UTY

Thai-Romanization: @AUB2UTY

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s