[Trans Lyrics] 전설 (Legend) – 미.남. (미련이 남아서) (Left Out)

전설 (Legend) – 미.남. (미련이 남아서) (Left Out)

너와 함께 했던 아름다운 추억
นอ-วา ฮัม-เก แฮซ-ดอน อา-รึม-ดา-อุน ชู-ออก
ความทรงจำที่สวยงามเกี่ยวกับตัวคุณ
우리 걷던 거리 함께 가던 카페
อู-รี คอด-ดอน คอ-รี ฮัม-เก คา-ดอน กา-เพ
ถนนที่เราเคยเดิน คาเฟ่ที่เราเคยไป
이젠 없는 거야 혼자 남겠지
อี-เจน ออบ-นึน คอ-ยา ฮน-จา นัม-เกซ-จี
ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้ว เหลือแค่ผมเพียงคนเดียว
니가 없는 우리 텅 빈 추억 모두
นี-กา ออบ-นึน อู-รี ทอง พิน ชู-ออก โม-ดู
คุณไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ ความทรงจำที่ว่างเปล่า นั่นคือทั้งหมด

마지막이던 니 모습이 니 모습이
มา-จี-มา-กี-ดอน นี โม-ซือ-บี นี โม-ซือ-บี
ภาพสุดท้ายของคุณ
떠나가던 뒷모습이 뒷모습이
ตอ-นา-กา-ดอน ทวิซ-โม-ซือ-บี ทวิซ-โม-ซือ-บี
ภาพแผ่นหลังขณะที่คุณเดินจากไป
생각나서 oh oh oh
แซง-กัก-นา-ซอ oh oh oh
ผมยังจำมันได้
너무 그리워서 oh oh oh
นอ-มู คือ-รี-วอ-ซอ oh oh oh
ผมคิดถึงมันมาก
자꾸 돌아보던 니 두 눈이 니 두 눈이
ชา-กู โท-รา-โบ-ดอน นี ทู นู-นี นี ทู นู-นี
ดวงตาของคุณที่หันมองกลับมา
흘러내린 니 눈물이 니 눈물이
ฮึล-รอ-แน-ริน นี นุน-มู-รี นี นุน-มู-รี
น้ำตาของคุณที่ไหลริน
맘이 아파 oh oh oh
มา-มี อา-พา oh oh oh
หัวใจของผมมันเจ็บปวด
이제 솔직하게 말해봐
อี-เจ ซล-จี-กา-เก มัล-แฮ-บวา
ตอนนี้บอกผมมาอย่างตรงไปตรงมาเถอะนะ

I want to know
ผมอยากจะรู้
더는 널 속이지마
ทอ-นึน นอล โซ-กี-จี-มา
อย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปเลย
No
내 눈을 바라봐
แน นู-นึล พา-รา-บวา
มองเข้ามาในดวงตาของผมซิ
가지마 가지마 제발 떠나지마
คา-จี-มา คา-จี-มา เช-บัล ตอ-นา-จี-มา
อย่าไปนะ ได้โปรดอย่าเดินจากไป
이대론 no
อี-แด-รน no
ผมไม่สามารถอยู่แบบนี้ต่อไป no

마주보던 우리 꼭 잡았던 두손
มา-ชู-โบ-ดอน อู-รี ต๊ก ชา-บัซ-ดอน ทู-ซน
เราสองคนจับมือในขณะที่มองหน้ากัน
항상 설레이던 행복 했던 시간
ฮัง-ซัง ซอล-เร-อี-ดอน แฮง-บก แฮซ-ดอน ชี-กัน
เรามีความสุขไปพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงเสมอ
돌이킬 순 없니 이게 끝인거니
โท-รี-กิล ซุน ออบ-นี อี-เก กือ-ทิน-กอ-นี
เราไม่สามารถย้อนสิ่งต่างๆกลับไปได้อีกแล้ว?
바보 같은 나는 아직 설레는데
พา-โบ คา-ทึน นา-นึน อา-จิก ซอล-เร-นึน-เด
นี่คือจุดจบงั้นเหรอ?

널 그리는 내 모습이 내 모습이
นอล คือ-รี-นึน แน โม-ซือ-บี แน โม-ซือ-บี
ผมคิดถึงคุณอีกแล้ว
너만 찾는 내 가슴이 내 가슴이
นอ-มัน ชัช-นึน แน คา-ซือ-มี แน คา-ซือ-มี
หัวใจของผมมองหาเพียงแค่คุณเท่านั้น
눈물이 또 oh oh oh
นุน-มู-รี โต oh oh oh
น้ำตาไหลรินอีกครั้ง
괜찮은 척 oh oh oh
คแวน-ชา-นึน ชอก oh oh oh
ผมแกล้งทำเป็นไม่เป็นไร
날 부르던 니 목소리 니 목소리
นัล พู-รือ-ดอน นี ม๊ก-โซ-รี นี ม๊ก-โซ-รี
น้ำเสียงของคุณที่โทรมาหาผม
미소 짓던 니 얼굴이 니 얼굴이
มี-โซ ชิซ-ดอน นี ออล-กู-รี นี ออล-กู-รี
ใบหน้าของคุณที่ยิ้มแย้มมา
내 맘이 또 oh oh oh
แน มา-มี โต oh oh oh
อีกครั้งแล้วกับหัวใจของผม
보낼 수 없어 돌아와
โพ-แนล ซู ออบ-ซอ โท-รา-วา
ผมไม่สามารถปล่อยคุณจากไปได้ กลับมาเถอะนะ

I want to know
ผมอยากจะรู้
더는 널 속이지마
ทอ-นึน นอล โซ-กี-จี-มา
อย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปเลย
No
내 눈을 바라봐
แน นู-นึล พา-รา-บวา
มองเข้ามาในดวงตาของผมซิ
가지마 가지마 제발 떠나지마
คา-จี-มา คา-จี-มา เช-บัล ตอ-นา-จี-มา
อย่าไปนะ ได้โปรดอย่าเดินจากไป
이대론 no
อี-แด-รน no
ผมไม่สามารถอยู่แบบนี้ต่อไป no

oh oh I want you
ผมต้องการคุณ
oh oh I need you
ผมต้องการคุณ

자꾸 내게 들려 우리 헤어지자
ชา-กู แน-เก ทึล-รยอ อู-รี เฮ-ออ-จี-จา
ผมได้ยินที่คุณขอเลิกกันไป
잠들 때 까지 날 괴롭혀 니가
ชัม-ดึล แต กา-จี นัล คเว-โร-พยอ นี-กา
มันทรมานผมจนกระทั่งผมไปนอน
하루 종일 생각나 미칠 것만 같아
ฮา-รู ชง-งิล แซง-กัก-นา มี-ชิล คอซ-มัน คา-ทา
ผมคิดเกี่ยวกับมันตลอดทั้งวัน ผมขับรถอย่างบ้าคลั่ง
이제 숨도 못 쉬는 나
อี-เจ ซุม-โด ม๊ซ ชวี-นึน นา
ผมไม่สามารถหายใจได้เลยในตอนนี้
Baby I want you
ที่รัก ผมต้องการคุณนะ
아직 널 많이 원하는 난데
อา-จิก นอล มา-นี วอน-ฮา-นึน นัน-เด
ผมยังคงต้องการคุณเป็นอย่างมาก
한번만 얼굴만 보는 것도 난 안돼
ฮัน-บอน-มัน ออล-กุล-มัน โพ-นึน คอซ-โด นัน อัน-ดแว
ผมจะไม่ได้เจอหน้าคุณอีกแล้วแม้เพียงครั้งเดียว
나한테 조금이라도 너 미련이 없다면
นา-ฮัน-เท โช-กือ-มี-รา-โด นอ มี-รยอ-นี ออบ-ดา-มยอน
หากคุณไม่ได้หลงเหลือความรู้สึกอะไรกับผมอีก
울지 말고 다시 말해
อุล-จี มัล-โก ทา-ชี มัล-แฮ
หยุดร้องไห้ และบอกผมมาอีกครั้งเถอะนะ
우리 끝내자고
อู-รี กึท-แน-จา-โก
เรื่องราวระหว่างเรา

Baby don’t you live me
ที่รัก คุณไม่อยู่กับผมอีกแล้ว

I want to know
ผมอยากจะรู้
더는 널 속이지마
ทอ-นึน นอล โซ-กี-จี-มา
อย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปเลย
No
내 눈을 바라봐
แน นู-นึล พา-รา-บวา
มองเข้ามาในดวงตาของผมซิ
가지마 가지마 제발 떠나지마
คา-จี-มา คา-จี-มา เช-บัล ตอ-นา-จี-มา
อย่าไปนะ ได้โปรดอย่าเดินจากไป
이대론 no
อี-แด-รน no
ผมไม่สามารถอยู่แบบนี้ต่อไป no

돌아가고 싶어 추억 그대로
โท-รา-กา-โก ชี-พอ ชู-ออก คือ-แด-โร
ผมอยากจะย้อนกลับไปยังความทรงจำ
남아있는 그날 처음 그때로
นา-มา-อิซ-นึน คือ-นัล ชอ-อึม คือ-แต-โร
ในวันแรกที่ยังหลงเหลืออยู่
니가 날 바라고 날 기다리던
นี-กา นัล พา-รา-โก นัล คี-ดา-รี-ดอน
เมื่อคุณเคยมองมาที่ผม และเคยรอคอยผม
You’re the one in my life
คุณเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของผม

cover

Credit
Korean Lyrics: music.daum
Eng-Trans: pop!gasa
Thai-Trans & Thai-Romanization: @AUB2UTY

*Please take out with full credit*

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s